Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner

Impresszum


kéthavonta megjelenő, közéleti és kulturális folyóirat

ISSN 1787-6974

Felelős szerkesztő: Békés Márton

Szerkesztők: L. Simon László, Szalai Zoltán

Szerkesztőbizottság: Czibere Károly, Dezső Tamás, Hatos Pál, Karácsony András, Lánczi András

Állandó munkatársak: Czopf Áron, Veszprémy László Bernát

Szerkesztőségi titkár: Fábián Tamás

Lapterv, tördelés: Arany Imre - Layout Factory

Kiadja a Kommentár Alapítvány
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. I.em.3.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 70.
E-mail: titkarsag@kommentar.info.hu

Nyomdai előállítás: Kapitális Nyomda, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

A lap megvásárolható a Lapker Zrt. elárusítóhelyein.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága VIII. kerület Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető postán, kézbesítőnél, e-maiben: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303 3440, valamint az előfizetés lapfülön jelzett módon a kiadónál.