Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner

Impresszum


kéthavonta megjelenő, közéleti és kulturális folyóirat

ISSN 1787-6974

Felelős szerkesztő: Ablonczy Bálint

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Ablonczy Balázs, Czibere Károly, Hatos Pál, L. Simon László, Ötvös István

Főmunkatárs: Pesti Sándor és Békés Márton

Olvasószerkesztő: Csillag István

Kiadja a Kommentár Alapítvány
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. I.em.3.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 70.
E-mail: titkarsag@kommentar.info.hu

Szerkesztőségi titkár: Fábián Tamás

Lapterv: Kónyi Zoltán (Artinpress)

Nyomdai előkészítés: Syrena Bt.

Nyomdai előállítás: Kapitális Nyomda, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

A lap megvásárolható a Lapker Rt. elárusítóhelyein.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. kerület Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető postán, kézbesítőnél, e-maiben: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303 3440, valamint az előfizetés lapfülön jelzett módon a kiadónál.