Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Szűcs Zoltán Gábor

Közlekedés és erkölcs

2012/5
A következőkben Demeter Tamás Az abúzus társadalma címmel megjelent esszéjének* gondolataihoz szeretnék hozzászólni liberális (mi több, jelen írás keretei között kantiánus) alapokon. A kérdés, amivel röviden foglalkozni szeretnék: Magyarországon miért nem tartjuk be az alapvető jogi és erkölcsi normákat, és miként vezet ez a társadalom működésében mindannyiunk által jól ismert zavarokhoz? A válaszom pedig az, hogy – látszólagos ellentmondásban álláspontom liberális jellegével – mindez egy extrém individualizmus terméke. Egy olyan helyzeté, amikor egy probléma megoldásának egyetlen elfogadható változata az, amelyben mindig igényt tartunk az elérhető előnyök maximumára, és csak a hátrányok minimumát tekintjük elfogadhatónak. Ha ugyanis ez a mércéje annak, hogy mi „helyes” és mi „elfogadhatatlan”, akkor döntéseinkben nem marad helye annak a szempontnak, hogy mindennapjainkban valójában rá vagyunk szorulva a másokkal való együttműködésre. »