2023/2 - KERESZTÉNY POLITIKA

Kommentár
Békés Márton A folyóirat feladata

Czopf Áron Fogalomkórház

Műhely
Tóth Máté Az állam őseredeti valósága

Gáll Erwin Hunok Havaselvén

Egedy Gergely A konzervatív pártpolitizálás kísérlete a kiegyezés után

Nádor Koppány Zsombor A keresztény társadalom eszméje

Krúdy Tamás Antropológiai apokalipszis

Puskás Balázs A bibliai embertől a virtuális emberig

Paár Ádám Az amerikai keresztényszociális eszme gyökerei

Veszprémy László Bernát Keresztény kurzus a 20-as évek elején

Szerencsés Károly Keresztény politizálás a II. világháború után

Kánon
Jancsó András Joseph Ratzinger politikai gondolkodása

Gér András László Keresztyénység és politika református nézőpontból

Újraolvasó
Mihelics Vid A keresztény társadalomszemlélet - Frenyó Zoltán kommentárjával

Betekintő
Csutak Zsolt A progresszió és a keresztény közösségek ütközete Magyarországon

Kitekintő
Nagy Milán A kereszténydemokrácia válsága Németországban

Kontra
Kiss Lajos András Benedikt Kaiser és a keresztfront

Lisztóczki Péter A közép-európaiság mint antikommunizmus

Recenzor
Karácsony András A nihilizmus ellen (Lánczi András: Politikai megváltás. 2023)

Gát Ákos Bence Jogállamiság a viták közegében (Varga Csaba: Jogállamiság - viták közegében. 2022)

Somkuti Bálint Látomások a jövőről (Csizmadia Norbert: Geovízió. I-II. 2023)

Uhel Péter Jobboldali bástyák (Pánczél Hegedüs János: A rend bástyái. 2022)

Fekete Rajmund Permanensen uralni a pillanatot (Deák Dániel: A Fidesz-recept. 2023)

Nánay Mihály Mindenki a maga módján próbált segíteni (Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. 2023)

Czopf Áron A polgárháború tabuja (Reynald Secher: A vendée-i mészárlás. 2023)


Az archívum feltöltése folyamatban