Megjelent a Kommentár 2006/1. számában  
Állam és lélek Arisztotelész politikai filozófiájában

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.