Megjelent a Kommentár 2006/3. számában  
Az Európa Unió keleti perifériája: demokrácia és/vagy stabilitás?

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.