Megjelent a Kommentár 2008/4. számában  
Baltazár Dezső a hármasúton

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.