Megjelent a Kommentár 2010/3. számában  
Az ApCsel, az ÁVÓ és az ÁEH- Titkosszolgák megkésett tanúságtétele

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.