Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Gyurgyík László

Egy csökkenés anatómiája

A szlovákiai magyarság demográfi ai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig

2012/3
A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig 2012. február 29-én a Szlovák Statisztikai Hivatal sajtótájékoztató keretében ismertette a 2011. évi népszámlálás első eredményeit. Az első adatok közzétételére jelentős, több hónapos csúszással került sor; ennek okairól rendszeresen írt a szlovákiai napi sajtó. A Szlovák Statisztikai Hivatal is több közleményben foglalkozott a lekérdezés nehézségeivel, az első adatok közzétételének várható időpontjával, illetve csúszásának okaival.1 A közzétett adatok szerint Szlovákia lakosságának száma 5 397 036 fő, ez 17 581 fős növekedést jelent az előző, 2001. évi népszámlálás adataihoz viszonyítva. A (cseh)szlovák népszámlálások történetében nem volt kimutatható ily kis mértékű népességszám-növekedés, eltekintve az 1940-es évektől, mely II. világháború időszakát is felöleli. A magyar lakosság száma 458 467 fő volt, azaz 62 061 fővel csökkent. Mielőtt megpróbálnánk e fogyatkozás okait megvizsgálni, tekintsük át röviden a szlovákiai magyarság számának alakulását a Csehszlovák Köztársaság megalakulásától napjainkig. »