Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tomka Béla

A Trianon-traumától a sikeres alkalmazkodásig

Új hangsúlyok az 1920-as évek magyar gazdaságának vizsgálatában*

2013/5
Az I. világháború utáni évek Magyarországának gazdasági viszonyait régóta azonos séma szerint tárgyalják a történeti munkák. Olyannyira, hogy ha a „mesternarratíva” kifejezés alkalmazható az újabb magyar történelem egyik vagy másik korszakáról kialakított történeti elbeszélésekre, akkor az I. világháborút követő bő tíz év ilyen periódus. Földhözragadt gazdaságtörténészként nem merészkedem messzire, így csak röviden hivatkozom arra, hogy a jelenkori történelemelmélet olyan fontos alakja, mint Jörn Rüsen jelentős szerepet tulajdonít a mesternarratíváknak a közösségek identitásának kialakulása szempontjából.1 Valóban: az I. világháború utáni magyarországi gazdasági helyzet illetve megváltozott gazdasági adottságok, az ezekre való reflexiók fontos alkotórészét adták a Trianont követő nemzeti önábrázolásnak és identitásnak. »