Megjelent a Kommentár 2007/2. számában  
Németh László politikai platonizmusa

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.