Megjelent a Kommentár 2009/2. számában  
Mi a konzervativizmus mint a politikai pozíció - adott helyen, adott időben?

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.