Megjelent a Kommentár 2010/6. számában  
Jog és politika határán

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.