Megjelent a Kommentár 2016/5. számában  
"...Mi a nemzet...? Nemzetfogalmak és Magyarország-történeti összefoglalók

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.